Nội thất nhà xưởng, Văn phòng nhà xưởng

Nhà Xưởng Vinastar, Tây Ninh

Nhà Xưởng Vinastar, Tây Ninh

Văn Phòng nhà máy Winga, Trảng Bàng

Văn Phòng nhà máy Winga, Trảng Bàng

Nhà Xưởng VMS - Khu Công Nghiệp Lộc An

Nhà Xưởng VMS - Khu Công Nghiệp Lộc An

Văn phòng Jacon - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch

Văn phòng Jacon - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch

Nhà Máy Ohta - Nhật - Khu Công Nghiệp Long Hậu

Nhà Máy Ohta - Nhật - Khu Công Nghiệp Long Hậu

Winga Factory - Văn phòng khu Sản xuất

Winga Factory - Văn phòng khu Sản xuất

Văn phòng Nhà máy Premo - Đà Nẳng

Văn phòng Nhà máy Premo - Đà Nẳng

Nhà máy Winga Trảng Bàng - Canteen

Nhà máy Winga Trảng Bàng - Canteen

Nhà Máy GreenFeed - Khu Công Nghiệp Bình Minh, Cần Thơ

Nhà Máy GreenFeed - Khu Công Nghiệp Bình Minh, Cần Thơ

Văn phòng Nhà máy JYS - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch

Văn phòng Nhà máy JYS - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch

Văn Phòng Nhà Máy Beigl - Phòng Giám đốc

Văn Phòng Nhà Máy Beigl - Phòng Giám đốc

Nhà Máy Forever - Long An

Nhà Máy Forever - Long An