Vật liệu : Mặt bàn MFC Melamine Malaysia 40mm Kích thước :

Bàn chính 2200L*800W*750H (chiều dài có thể điều chỉnh 1800L, 2000L, hoặc 2400L)

Tủ phụ: 1600L*400W*650H

Màu sắc : Khách hàng chọn màu sắc  " />

EX 014

 • Chi tiết sản phẩm:

   

  Vật liệu : Mặt bàn MFC Melamine Malaysia 40mm
  Kích thước :

  Bàn chính 2200L*800W*750H (chiều dài có thể điều chỉnh 1800L, 2000L, hoặc 2400L)

  Tủ phụ: 1600L*400W*650H

  Màu sắc : Khách hàng chọn màu sắc 

Sản phẩm cùng loại